30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آب و هوای بد باعث اختلال در سفر بزرگ در بریتانیا می شود

عابرین پیاده از طریق برف در پارک گرینویچ در کنار موزه ملی دریایی در لندن بریتانیا 10 دسامبر 2017 آژانس های عکس لندن باران شدید باران های یخ و جاده های یخ زده پس از بارش شدید باران باعث اختلال در سفر بزرگ در سراسر بخش های بزرگ بریتانیا در روز دوشنبه در یخ سیاه دوشنبه توسط رسانه های محلی تا کنون یک چهارم از پروازها در Heathrow لغو شده است و بندر کاله بسته شده است به عنوان آب و هوای بد ادامه می یابد پرواز در فرودگاه ها از جمله بیرمنگام و استنستد در حالی که فرودگاه های دیگر به مشتریان توصیه برای بررسی با خطوط هوایی و ترک ex