30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

 بمب گذار انتحاری در انفجار در نیویورک قرار دارد

مأمورین پلیس در خارج از بندر اتوبوسرانی بندر نیویورک در نیویورک، ایالات متحده آمریکا، در 11 ژانویه 2017 پس از گزارش یک انفجار خبرگزاری های عکس، یک بمب افکن انتحاری را در قسمت متروی بین میدان تایمز و بندر قرار می دهند. نیروی اتوبوس مجاز در Midtown Manhattan در ساعت دوشنبه صبح روز عجله خود را به طور جدی زخمی و زخمی سه نفر دیگر پلیس گفت: جراحات به دو مسافر و یک افسر پلیس اداره بندر همه تحت تهدید نیست زندگی با تهدید به دفتر نیویورک آتش نشانی در یک کنفرانس خبری شهردار B