30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

 بریتانیا و چین اجازه پرواز مستقیم بیشتری می دهند

بریتانیا و چین موافقت کرده اند که محدودیت تعداد پروازهای مستقیم هفتگی بین دو کشور را به 150 تا 100 افزایش دهد. دولت بریتانیا اعلام کرد این حرکت اولین بار در چندین طرح باز آسمان بود که در تلاش برای افزایش پست تجاری Brexit معامله در ماه اکتبر 2016 توافقنامه برای افزایش حد مجاز 40 تا 100 است. چنین خدماتی معمولا از طریق توافقنامه های دو جانبه که تعداد و نوع پرواز را محدود می کنند، معمولا از طریق بین المللی تنظیم می شود. با وجود این که قرارداد اجازه می دهد تا حداکثر 100 پرواز در هفته، کریس گریلینگ سای