سان فرانسیسکو جنوبی اولین شهردار چینی آمریکایی را انتخاب می کند

عکس از nbsp Liza Lau Normandy Photo ssf net Liza Lau Normandy شهردار جنوبی سان فرانسیسکو انتخاب شد که نخستین چینی آمریکایی است که در 110 سال گذشته در شهر انتخاب شده است. طبق گزارش جهانی، شهردار سابق Liza 44 یکی از جوانترین افراد در میان پنج شورای شهر سانفرانسیسکو جنوبی و یکی از سه عضو شورای همکاری آسیایی، از جمله معاون شهردار کریل ماتسوموتو و یک فرد آمریکایی هندی، دو نفر دیگر، مردان سفیدپوست لیزا به عنوان رئیس هیئت مدیره هیئت امنا از ناحیه مدارس متحد مدرسه جنوب سان فرانسیسکو از سال 2008 تا سال 2010 قبل از او W