30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

 وزیران اراضی اورشلیم را محکوم می کنند

مردم الجزایر اعتراض خود را نسبت به تصمیم رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترومپ، به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل در الجزیره در روز جمعه nbsp SHEN JIZHONG XINHUACAIRO وزیران امور خارجه عرب در روز یکشنبه خواستار آن شدند که ایالات متحده تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ را به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان درخواست سرمایه اسرائیل این یک پیشرفت جدی است که واشنگتن را در کنار سمت اشغال و نقض قوانین بین المللی قرار می دهد. وزیران در قطعنامه ای که بر لفاظی گذاشته شده است، اما در مورد اقدامات مشخص کوتاه، وزیران را خواستار شد تا شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را محکوم کند