چین ماهواره های ارتباطی را برای الجزایر راه اندازی می کند

چین نخستین الكتریسیت ارتباطی Alcomsat 1 را به مداركی از پیش تعیین شده از مرکز راه اندازی ماهواره ای Xichang در استان جنوب غربی سیچوان راه اندازی كرد. اوایل دوشنبه در تاریخ 11 دسامبر 2017، عکس الكترونیكی Xinhua XICHANG چین اولین كابل الكمسات 1 را به الگویی از مدار Xichang مرکز راه اندازی ماهواره در استان جنوب غربی سیچوان نخستین روز شنبه ماهواره نخستین پروژه تعاونی در صنعت هوافضا بین دو کشور بود که از سوی الجزایر برای ارتباطات اضطراری پخش و پخش تلویزیونی از راه دور استفاده می شود