30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رانندگی برای استعداد خارج از کشور

 خط لوله برای آینده هاکی چینی از طریق CanadaAiming برای نشان دادن محبت در بازی های المپیک زمستانی 2022 چین به دنبال مرزهای خود می رود تا کارکنان بازی های واجد شرایط را با پیوندهای اجدادی به کشور جذب کند. زاک یون براندون ایپ و بریدن جو هر سه برجسته هستند. همه آنها از کانون ونکوور کانادا لذت می برند و در حال حاضر با استقرار استعدادهای خود در شانگهای مستقر هستند.